+994(77) 721-44-41
Şirkətimizin fəaliyyəti bütün inventar əməliyyatlarini əhatə edir: pərakəndə və topdan Satış mağazalarının, anbarlarin, ofislərin, istehsal məssisələrinin inventar qalıqlarının sayımı ,mal ve material dövriyyəsinin avtomatlaşdırılmasının təşkili və nəzarəti, əmlak (dəmirbaş) idarəçiliyinin təşkili (identifikasiya və markalanması) və sayımı.
Müştərilərin bütün mümkün tələblərini nəzərə alaraq həm şirkətlərlə həm də fərdlərlə əməkdaşlıq edirik.