+994(77) 721-44-41

Ekspertin nəzarəti altında Avropa texnologiyasına uyğun inventarlaşma aparılması. Təcrübə hər zaman önəmlidir

Ekspertlə təmin etmə xidmətini inventarlaşma aparmaq üçün ştatında yetəri qədər sayım nəfəri olan şirkətlər sifariş verir. Əsasən az bütcəli sayımlar üçün sifariş olunur,o halda ki, malların üzərində barkod və ya əlavə markirovkanın olmaması səbəbindən malların yalnız daxili işçilər adlarını bilirlər, çünki bu halda kənar işçilər tərəfindən məhsulun müəyyənləşdirilməsi çətinləşir.

Bütün mərhələlərdə işin təşkili və idarə edilməsi müstəqil ekspert tərəfindən həyata keçirilir. İnventarlaşma xüsusi avadanlıq, proqram vasitəsi ilə Avropa texnologiyasına uyğun olaraq həyata keçirilir və bu onun həyata keçirilməsi üçün vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.


 

Toplanan məlumatların tamlığına nəzarət “SAYIM” şirkətinin müstəqil eksperləri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu da mağaza anbar heyəti tərəfindən hiyləgərlik və fırıldaqçılıq ehtimalını minimuma endirir.

Biz öz işini mükəmməl bilməklə yanaşı, həm də öz işini sevən real mütəxəssislər qrupunu yığdıq. Biz işimizdə ən yaxşı olmaq üçün çalışırıq, belə ki biz daim iş üsulları və inventar texnologiyasını təkmilləşdiririk