+994(77) 721-44-41

Firmanın əsas vəsaitlərinin və əmlakının markalanması

Firma əmlakının vəya mal-materialın markalanması - istifadə olunan mühasibat sistemində bir obyekti unikal şəkildə müəyyənləşdirməyə imkan verən xüsusi və ya ümumi identifikasiya işarələrinin tətbiqi prosesidir.

 

Markalama,barkodlama,eyniləşdlrmə işarələrinin tətbiqi aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər:

 • Yapışan etiketlərin tətbiqi (barkod,label)
 • RFID etiketlərini bağlamaq
 • Səthə həkk olunma (qravirovka)
 • İstehsal zamanı ştamplama
 • Boya vasiitələri ilə işarələmə 

 

Şirkətimiz 5 ildən çoxdur ki, mühasibat obyektlərinin markalanması və identifikasiyası proseslərində RFID texnologiyasını uğurla tətbiq edir, hər cür markalanmanın planlaşdırılması, təşkili və uğurla həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi texniki avadanlıqlara və təcrübəyə malikdir, məsləhət xidmətləri göstərməklə yanaşı texniki dəstək və ya işçi heyəti təhsili də həyata keçiririk.

Xidmət zamanı lazımi proqram təminatını müştərinin istəyinə uyğun tətbiq etmək imkanımızla yanaşı həmdə müştərinin istifadə etdiyi mühasibat sistemini və proqramını təkmilləşdirə bilərik.

Seçilmiş metoddan asılı olaraq mövcud mühasibat obyektlərinin markalanması, habelə mühasibat sistemində yeni qeydiyyata alınmış obyektlərin etiketlənməsi prosesinin vaxtında aparılması üçün bir sıra təşkilati tədbirlər görülməlidir.

 

Markalanma zamanı aşağıdakıların bənzərsiz bir şəkildə müəyyənləşdirildiyi obyektlərin uçotu qaydalarına dəyişiklik edilməsi vacibdir:

 • Etiketlərdən istifadə edilməsinin mühasibat qaydaları
 • Bir obyekti tanımaq üçün bir etiketdə olan məlumatlar
 • Etiketləmə üçün məcburi tədbirlər

Əsas vəsait və mal materialın etiketlənməsi üçün ən geniş yayılmış iki metoddan istifadə olunur.Bunlar öz-özünə yapışan etiketlər(barkod) və RFID etiketləridir.

İki metod arasındakı əsas fərq etiketdən məlumat yazmaq və oxumaqdır. Öz-özünə yapışan bir etiket olduqda, identifikasiya məlumatları xüsusi istilik köçürmə avadanlığı ilə etiketin səthinə tətbiq edilir, sonra etiketlər əşyaların vəya malların üzərinə yapışdırılır,identifikasiya prosesi zamanı və sayım zamanı xüsusi bir skaner tərəfindən oxunur.

Markalama (işarələmə) üçün etiketlərdən istifadə xüsusiyyətləri:

 • nisbətən ucuz çap avadanlığı
 • barkod oxuyucusu və ya mobil kamera vəsitəsi ilə oxunur
 • oxumaq üçün etiketlə vizual əlaqə lazımdır
 • etiketlər aşınmaya məruz qalır və sərt mühit üçün uyğun deyil
 • mühasibat obyektlərinə yapışdırmaq üçün səth hazırlığı aparılmalı və otaq şəraiti nəzərə alınmalıdır

 

Radio frekans etiketi olduqda isə identifikasiya məlumatları həm xüsusi istilik köçürmə avadanlığı ilə etiketin səthinə, həm də xüsusi bir RFID printeri və ya digər RFID avadanlığı tərəfindən etiketin içindəki yaddaş çipinə tətbiq edilə bilər. Ayrıca, bəzi RFID etiketlərinin yaddaşındakı məlumatlar mühasibat obyektinin özünə yazıla bilər.

 

İşarələmək üçün RFID etiketlərindən istifadə xüsusiyyətləri:

 • etiketlerin yazılması üçün nisbətən bahalı avadanlıq
 • simsiz oxuyucu tərəfindən vizual təmasa ehtiyac olmadan məsafədən oxumaq imkanı
 • xüsusi yuvalarda qorunan versiyalardan istifadə edilərkən sərt sənaye şəraitində istifadə edilə bilər
 • etiket yaddaşından məlumat oxumaq, xüsusi bir simsiz oxuyucusu olan bir cihazla mümkündür

 Qurulmuş bir etiketləmə sistemi, iş qaydalarında minimum tədbirlər və dəyişikliklər tələb edir, lakin təşkilatın istehsal prosesini çətinləşdirmədən riskləri və personal səhvlərini əhəmiyyətli dərəcədə minimuma endirir.

 

Əsas vəsaitlərin və mal materialın etiketlənməsi üçün təşkilati tədbirlər obyektlərin uçotunu apararkən vaxt və əmək xərclərini minimuma endirmək üçün istifadə olunur və xüsusilə aşağıdakı məqsədlərə çatmaq üçün təsirli olur:

 

 • sürətli və birmənalı obyekt identifikasiyası
 • rutin proseslərin avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilə bilər
 • inventarlaşdırma proseslərinin dəfələrlə sürətləndirilməsi
 • mühasibat obyektlərinin inventarlaşması nəticəsində kadr səhvlərinin minimuma endirilməsi

Mühasibat obyektlərinin etiketlər üzrə identifikasiyasını tətbiq etmə ehtiyacının şüuru ən çox ehtiyacın artıq aşkar olduğu və yenidən qurulma üçün istehsal proseslərinin dayandırılmasının artıq qəbul edilmədiyi vaxtlarda daha gec mərhələlərdə yaranır. Təbii ki, praktiki təcrübə olmadığı təqdirdə mühasibat obyektlərinin etiketlənməsi üçün həll yolları axtararkən büdcəni və şərtləri effektiv şəkildə planlaşdırmaq və eyni zamanda düzgün planlaşdırmaq üçün bu sahədə ixtisaslaşmış xarici bir təşkilatın xidmətlərindən istifadə etmək məsləhətdir. avadanlıq növünün seçimi, etiketlər və mühasibat qaydalarındakı ağrısız dəyişikliklər.

İş axınının ilkin formalaşması halında ilkin işarələmə prosesi şərtlərə, tələblərə və hədəflərə əsaslanan eksperimental planlaşdırma tələb edir və dayandırma ehtimalı olmadan artıq təşkil olunmuş iş axını vəziyyətində də təsirli əmək xərcləri tələb olunur. İlkin çətinliklər əlavə avadanlıqların alınması və ya işçilərin işə qəbulu ilə müşayiət oluna bilər, lakin onlar müvəqqəti xarakter daşıyırlar və bu səbəbdən bu tapşırıqları bu işdə artıq ixtisaslaşmış bizim şirkətimizə həvalə etmək məsləhətdir.