+994(77) 721-44-41

Sizin mağazanızı satış prosesini dayandırmadan və sizin gəlirinizə təsir etmədən bir gecədə saya bilərik

Mağazada müntəzəm sayım yalnız inventarın təhlükəsizliyinin monitorinqi məqsədi ilə deyil, həm də firmanızın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək, zədələnmənin və təzminatın müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Sayım prosesi mağazada faktiki ehtiyatların yenidən hesablanması (ölçülməsi , çəkisi) və alınan məlumatların şirkətin uçot sisteminin məlumatlarından fərqi müəyyən edilməsidir.


 

Belə fərqlər və uyğunsuzluqlar tez-tez pərakəndə mağazalarında malların qəbul edilməməsi və ya düzgün qəbul edilməməsi , maddi məsul şəxslərin sui-istifadə halları , oğurluq səbəbindən yaranır . Bu faktorların şirkətin mühasibat sistemindəki məlumatların düzgünlüyünə təsirinin dərəcəsini qiymətləndirmək üçün mağazanın dövri inventarlaşmasını həyata keçirmək lazımdır. Mühasibatlıq haqqında qanun da bu prosedur təsbit olunmuşdur və ciddi şəkildə tənzimlənir.

Bundan əlavə , mal qalıqlarının müntəzəm yoxlanması mağaza işçiləri tərəfindən sui-istifadə və fırıldaqçılıq hallarının qarşısını almaq üçün effektiv bir üsuldur.

“SAYIM” şirkəti tərəfinfən keçirilən müstəqil inventarlaşmada xüsusi proqram və avadanlıqlardan istifadə edilərək həyata keçirilir ki , bu da zaman və maliyyə cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə , prosesi dürüst , şəffaf və mümkün qədər səmərəli edir.

Biz öz işini mükəmməl bilməklə yanaşı  , həm də öz işini sevən bir real mütəxəssislər qrupunu yığdıq. Biz işimizdə ən yaxşı olmaq üçün çalışırıq, belə ki , biz daim iş üsulları və inventar texnologiyasını təkmilləşdiririk.

Müstəqil inventarlaşmanın əsas üstünlüklərindən biri də, Avropa texnologiyalarının istifadəsi ilə yanaşı , malların doğru sayılmasına çalışan şirkətimizin işçilərinin ixtisaslı olmağı qərəzsizliyidir.

Malların saxlanıldığı yerlərdə nəzarət üçün yenidən baxılması və ya təkrar sayılması demək olar ki, tamamilə insan amilinin nəticəyə təsirini aradan qaldırır və bunu təmin edir.

Nəticədə dəqiqlik  99%